Serwis placów zabawgocin.pl

Serwis placów zabaw


Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązek regularnego sprawdzania i dbania o stan techniczny placów zabaw i innych terenów służących zabawie i rekreacji określa prawo budowlane. Każdy właściciel tego typu obiektu lub gruntu, na którym znajduje się obiekt musi podjąć odpowiednie działania, tak, aby zapewnić bezpieczeństwo bawiących się na nim dzieci. W tym zakresie skutecznie pomoże firma GOCiN, na co dzień zajmująca się kontrolą placów zabaw oraz certyfikacją urządzeń zabawowych. Można zlecić tutaj profesjonalne ekspertyzy, wykonywane przez doświadczonych i posiadających odpowiednie uprawnienia inspektorów. Określą oni dokładnie stan techniczny urządzeń zabawowych i infrastruktury występującej na placu zabaw.
Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.
Kontakt: +48726578727
Powstańców Listopadowych 29C / 9
35-606Rzeszów
podkarpackie
REGON: 1803161080